Erkki Poikosen säätiö

Erkki Poikosen säätiön tarkoituksena on edistää nuorten terveitä elämäntapoja, erityisesti tupakoimattomuutta. Säätiö myöntää apurahoja tupakoinnin ehkäisytoimintaan erityisesti yhteistyöverkostojensa kautta.

Tupakoimattomuutta pidetään yhtenä tärkeimpänä yksittäisenä väestön terveyttä edistävänä tekijänä. Vaikka tupakointi on yleisesti vähentynyt, edelleen noin miljoona suomalaista tupakoi. Muihin Euroopan maihin verrattuna luku on alhainen. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että suomalaiset nuoret aloittavat tupakoinnin hyvin aikaisin, keskimäärin 13–15 -vuotiaina. Monet kokeilevat tupakkaa jo tätä nuorempinakin.

Tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittojen lisäksi säätiö pyrkii korostamaan tupakoinnin tuhoisia vaikutuksia yksilön, ja erityisesti nuoren ihmisen taloudelle. Rahat menevät savuna ilmaan ja niiden tilalle otetaan esimerkiksi korollista lainaa. Tupakoimaton nuori voi luoda omaisuuden pelkästään sijoittamalla säästyneet tupakkarahat tuottavasti.

 
 
© Erkki Poikosen säätiö 2015 | viimeksi päivitetty 31.8.2015