Erkki Poikosen säätiö toimii nuorisokasvatuksen ja kansanterveyden hyväksi Suomessa.