Hae avustusta

Erkki Poikosen Säätiö myöntää apurahoja terveiden elämäntapojen edistämiseen

PAINOPISTE:

LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATTU ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDEKASVATUS

Avustushakemuksen voi lähettää alla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Päihdekasvatuksen käytännön toimenpiteet, kohderyhmä ja vaikuttavuusarvio tulee tulla ilmi hakemuksen tekstistä. Avustusta ei myönnetä harrastustoiminnasta aiheutuvien tavanomaisten kulujen (tilavuokra, vaatetus, välineistö, matkakulut) korvaamiseksi. Poikkeuksena on selkeästi päihteettömyyteen perustuvien, terveyttä edistävien tapahtumien tilannekohtainen arviointi. 

Kaikkien myöntöjen ehtona on avustuksen käytön ja hyötyjen omatoiminen raportointi kuvina/videona, tekstinä tai jaettavissa olevana päivityksenä, joita voidaan käyttää/jakaa säätiön somesivuilla. Yksityisluontoiset projektit voidaan pitää avustuksen saajan pyynnöstä vain säätiön tiedossa, mutta raportointia edellytetään silloinkin vuoden sisällä myönnöstä. 

Avustushakemuksen jättämisen yhteydessä hyväksytte, että hakemuksessa annetut tiedot sekä tilitieto, jolle avustus toivotaan maksettavaksi tallennetaan Erkki Poikosen Säätiön asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään avustushakemuksen käsittelyssä ja verottajalle lakisääteisesti tehtävissä raportoinneissa. Erkki Poikosen Säätiö poistaa avustushakemuksessa kertyneet henkilötiedot, kun loppuraportti avustuksen käytöstä on lähetetty Erkki Poikosen Säätiölle ja säätiön työntekijä tai hallitus on todennut avustuksen käytön avustushakemuksen mukaiseksi  (tai muutoin loppuun käsitellyksi esim. takaisinperintämenettely on saatettu loppuun).

Erkki Poikosen Säätiö tekee Verohallinnolle vuosi-ilmoituksen, kun apurahan hakijana tai myönnetyn stipendin tai tunnustuspalkinnon saajana on luonnollinen henkilö (käytännössä yksittäinen henkilö tai työryhmän johtaja). Apurahat ilmoitetaan, jos samalle henkilölle maksetut suoritukset ovat vähintään 1 000 euroa vuodessa. Lisätietoa apurahojen verotuksesta löytyy Verohallinnon sivustolta.

Teknisesti tietoja säilytetään Liana Tecnologies Oy:n (ent. Koodiviidakko Oy) palvelinjärjestelmässä, josta tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.