Hae avustusta

Erkki Poikosen Säätiö myöntää apurahoja terveiden elämäntapojen edistämiseen painopisteenä lapsille ja nuorille suunnattu päihdekasvatus. 

Avustuksia myönnetään erityisesti pienten ja paikallisten toimintojen tueksi. 

Voitte lähettää vapaamuotoisen avustushakemuksen, josta ilmenee hakijan ja yhteyshenkilön tiedot, toiminta, johon tukea haetaan, toiminnan toteutusaikataulu sekä tarkka kustannusarvio tuloineen ja menoineen.

Avustushakemuksen jättämisen yhteydessä hyväksytte, että hakemuksessa annetut tiedot sekä tilitieto, jolle avustus toivotaan maksettavaksi tallennetaan Erkki Poikosen Säätiön asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään ainostaan avustushakemukseen liittyvään toimintaan. Erkki Poikosen Säätiö poistaa avustushakemuksessa kertyneet henkilötiedot, kun loppuraportti avustuksen käytöstä on lähetetty Erkki Poikosen Säätiölle ja säätiön työntekijä tai hallitus on todennut avustuksen käytön avustushakemuksen mukaiseksi  (tai muutoin loppun käsitellyksi esim. takaisinperintämenettely on saatettu loppuun).

Teknisesti tietoja säilytetään Koodiviidakko Oy:n palvelinjärjestelmässä, josta tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.